Tanuló aláírásával igazolt tájékoztatás

 

Tanuló aláírásával igazolt tájékoztatás

Alulírott Foral Anett, mint a Sprint + Autóiskola (képzőszervi kód: 9240 ) szakmai irányításáért felelős iskolavezetője, tájékoztatom: A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet szerint:

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei: – a tanfolyam elméleti részének elvégezése és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,- az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóságnak, ha az alapfokú iskolai végzettségét nem igazolja, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki,

az alapfokú iskolai végzettség igazolható:

  1. a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
  2. b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmánnyal,
  3. ba) eredeti példányával,
  4. bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányát

!4,

1,bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles             fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy

  1. bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi

Az OKJ.- s bizonyítványok az alapfokú iskolai végzettség igazolására nem megfelelőek!

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 8. mellékletben előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott.   A sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

A mai napon – a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 4.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve tanulót, aláírásával igazoltan tájékoztattam.Képzőszerv nem minden esetben tudja vállalni, hogy a tanuló sikeres KRESZ vizsga után rögtön autóra tud ülni. Tehát a gyakorlati képzés megkezdéséig előfordulhatnak hónapokig tartó várakozások. Sikeres KRESZ vizsga napjától 2év áll rendelkezésre a gyakorlati képzés befejezésére. Amennyiben ebben az időszakban, tehát a sikeres KRESZ vizsga napjától számított 2 évig nem fejezi be a képzést ,úgy a jogszabályoknak megfelelően a képzést újra , előről kell kezdeni. Az autósiskola dolgozik más iskolákban oktató vállalkozókkal, ami azt jelenti, hogy a tanuló beleegyezésével esetleg magasabb óradíjon hamarabb elkezdheti a gyakorlati képzést.

Az Autósiskola csak az irodában befizetett pénzekért tud felelőséget vallani.

Amennyiben nem az Autósikola irodájában vagy átutalással OTP  117331056-20000552 számlára/ ez esetben fontos a tanuló nevének feltüntetése/ fizet azzal szerződést szeg, a képző saját jogkörében azonnal felbonthatja a szerződést.

 

Személyes adatai védelme számunkra is fontos, ennek megfelelően kezelésük során folyamatosan gondoskodunk azok biztonságáról. Adatkezelésünk ráadásul mostantól egy minden európai gazdasági társaságra kötelezően érvényes előírásrendszernek, teljes nevén az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének is megfelel.

Aláírásommal kérem, megtiltom a képzőszervnek, hogy a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe személyes adataimat továbbítsa.

A gyakorlati képzés megkezdése után, miután az Autósiskola a vezetési kartont a szakoktató nevére érvényesítette a tanuló és a gyakorlati oktató kizárólag egymással egyezteti a vezetési órákat. (telefonon, e-mail, vagy az általuk választott kommunikációs formában.) Sem az iskolának sem a szakoktatónak a tanulóról az adatvédelmi törvény alapján nem áll módjában senkinek felvilágosítást adni. A tanuló kötelezettséget vállal arra, hogy ő keresi szakoktatóját amennyiben gyakorlati órákat kíván venni.

FIGYELEM!

Aki nem töltötte be a 20. életévét állami visszatérítésbe részesülhet. (Max. 25 000FT-ig) CSAK akkor, ha sikeres KRESZ vizsgáját 20. életéve előtt tette le (nem feltétlenül elsőre, csak sikeres vizsga legyen). A KRESZ vizsga időpontjától számított 1 éven belül tudják visszaigényelni. Visszaigényléshez szükséges dokumentumokat, az autósiskola irodájába kérheti. Aláírásommal igazolom, hogy a szerződés egy példányát valamint a vállalkozási feltételeket(Képzési tájékoztató) megismertem és átvettem. Adataim kezelésének módját megismertem, tudomásul vettem, aláírásommal hozzájárulok.

 

………………………………………….

Tanuló aláírása